Integritetspolicy för Fröer.nu

Dina personuppgifter

Fröer.nu värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR).

Varför samlar vi in personuppgifter?

Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av varor och fakturering. Ge dig relevant information och erbjudanden via Nyhetsbrev. Bidra till underlag för statistik. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in när kunden gör ett köp i vår e-handel eller beställer via mail eller telefon. Personuppgifter till prenumeration på vårt Nyhetsbrev samlas in genom anmälan i webshopen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Kundregister innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter. Vid betalsätt faktura/kortköp får du ange personnummer/kortuppgifter till vår samarbetspartner Payson AB, dessa uppgifter syns och lagras aldrig hos Fröer.nu utan sparas av Payson AB. Vi har en lista över prenumeranter på vårt nyhetsbrev som innehåller e-postadress och namn. 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fröer.nu/Björkviks Handelsträdgård, Kyrkvägen 1, 640 20  Björkvik, org. nr 916410-0639. 

Hur använder vi personuppgifter?

Uppgifterna i kundregistret används för fakturering och leverans av produkter. Listan på prenumeranter används för information om och marknadsföring av våra produkter genom vårt nyhetsbrev. Uppgifterna används även som underlag för statistik i Google Analytics och Get a Newsletter (nyhetsbrev). 

Grund för insamlande av personuppgifter

Vid köp godkänner du att vi på laglig grund, bokföringslagen, hanterar dina personuppgifter för att kunna fullfölja  vårt kundavtal med dig. Prenumeranter av vårt nyhetsbrev har lämnat sitt samtycke genom att aktivt anmäla sig på vår websida. 

Vem har tillgång till uppgifterna?

Fröer.nu/Björkviks Handelsträdgård lämnar inte ut personuppgifter, utom i de fall det krävs för att kunna fullfölja avtal och våra egna berättigade syften. 

Rätten att begära utdrag

Den som är registrerad har rätt att återkalla samtycke, begära rättelse, radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller begära ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per år. Begäran ska vara  skriftlig och undertecknad av dig, skickas till: Fröer.nu/Björkviks Htrg, Kyrkvägen 1, 640 20  Björkvik. 

Hur länge sparas personuppgifter?

Fröer.nu sparar personuppgifter i kundregistret i högst 2 år efter att din order behandlats klart. Faktureringsuppgifter sparas enligt bokföringslagen i 7 år. Samtycket är giltigt tills användaren själv säger upp det. Mail raderas när de är färdigbehandlade.

Delas uppgifter med tredje part?

Dina uppgifter kommer att delas med Visma Spcs (websidan) och Payson AB/Svea Ekonomi AB, 556489-2924, (vid valt betalsätt Payson), med vilka vi har biträdesavtal. Dina personuppgifter kommer bara att lämnas ut till tredjepart när valt betalsätt kräver att vi ska skicka dessa uppgifter vidare. Inga personuppgifter säljs vidare till tredjepart. 

Klagomål

Om du anser att vi på något sätt inte uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras, kan du kontakta Datainspektionen.

 

 

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen