Två- och fleråriga blommor

De flesta tvååriga blommor (bienner) och fleråriga blommor (perenner) sås under sommar-höst.

Välj bland blommorna i kolumnen till vänster.